UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương 3880/QĐ-UBND

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

12/29/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3879/QĐ-UBND

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

12/29/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3856/QĐ-UBND

Quyết định 3856/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang áp dụng cho nghĩa trang Bắc Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 3856/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang áp dụng cho nghĩa trang Bắc Phan Thiết

12/27/2016
Top