UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/18/2018
Văn của tỉnh và trung ương 87/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

01/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương 116/QĐ-UBND

Quyết định số 116/QD-UBND ngày 11/01/2008

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018 cho cán bộ công chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách

01/11/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 234/2016/TT-BTC

Số: 234/2016/TT-BTC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP LẮP ĐẶT TRÊN TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

11/11/2016
Văn của tỉnh và trung ương 55/2016/QĐ-TTg

Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

12/26/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3975/QĐ-UBND

Quyết định 3975/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa cho các huyện, thị xã, thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 3975/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa cho các huyện, thị xã, thành phố.

12/30/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3961/QĐ-UBND

Quyết định hổ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định hổ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017

12/30/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3880/QĐ-UBND

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

12/29/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3879/QĐ-UBND

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

12/29/2016
Văn của tỉnh và trung ương 3856/QĐ-UBND

Quyết định 3856/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang áp dụng cho nghĩa trang Bắc Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 3856/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang áp dụng cho nghĩa trang Bắc Phan Thiết

12/27/2016
Top