UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản tuyên truyền

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản tuyên truyền 7673/UBND-TC

V/v đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

V/v đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

10/18/2019
Văn bản tuyên truyền 736/CV-VHTT

hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

Xem tóm tắt

hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

10/09/2019
Văn bản tuyên truyền 736/CV-VHTT

hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

10/09/2019
Văn bản tuyên truyền TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

07/30/2019
Văn bản tuyên truyền số 1156/KTHT-CĐ

V/v chứng nhận công bố hợp quy bơm, phun thuốc trừ sâu đeo vai

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v chứng nhận công bố hợp quy bơm, phun thuốc trừ sâu đeo vai

12/05/2018
Văn bản tuyên truyền Số: 02/TB-SKHCN

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

01/02/2019
Văn bản tuyên truyền 5711 /KH-HĐ.GDQP&AN

Kế hoạch số 5711 /KH-HĐ.GDQP&AN ngày 11/5/2018 của UBND thành Tổ chức tuyên truyền quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018

Căn cứ Luật số 30/2013/QH13 ngày 16/9/2013 của Quốc hội về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN); Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-HĐ.GDQP&AN ngày 17/01/2018 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bình Thuận về Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; Căn cứ Chỉ thị số 108/CT-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND

05/11/2018
Văn bản tuyên truyền 5178/KH-UBND

Kế hoạch số 5178/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2018.

04/24/2018
Văn bản tuyên truyền Đề cương tuyên truyền

TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)

TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)

10/17/2017
Văn bản tuyên truyền 67/2014/NĐ-CP

Nghị định 67/2017/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định 67/2017/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

07/07/2014
Top