UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 9

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 62/BC-HĐND

Kết quả trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7,8

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7,8

12/09/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 61/BC-HĐND

61/BC-HĐND kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 và kế hoạch giám sát năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 và kế hoạch giám sát năm 2020

12/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 Số: 319 /BC-UBND

Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khó XI

Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khó X

10/03/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 Số 49/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp bất thường thứ 2 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo kết quả kỳ họp bất thường thứ 2 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/30/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 Số 87/HĐND

V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, khóa XI (theo lịch của Tổ đại biểu HĐND tỉnh - Đơn vị Phan Thiết)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, khóa XI (theo lịch của Tổ đại biểu HĐND tỉnh - Đơn vị Phan Thiết)

09/26/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 Số 47/TB-HĐND

Thông báo về dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ chín của HĐND thành phố khoa XI

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo về dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ chín của HĐND thành phố khoa XI

09/05/2019
Trang: 1234
Top