UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 9

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 396/BC-UBND

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

11/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 395/BC-UBND

Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

11/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 70/BC-HĐND

Thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 69/BC-HĐND

Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2019

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 68/BC-HĐND

Thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 67/BC-HĐND

Tình hình hoạt động của Ban pháp chế HĐND năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tình hình hoạt động của Ban pháp chế HĐND năm 2019.

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 66/BC-HĐND

Thẩm tra tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 65/BC-HĐND

giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" năm 2019.

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 64/BC-HĐND

Thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 63/BC-HĐND

Tình hình hoạt động HĐND thành phố năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tình hình hoạt động HĐND thành phố năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020

12/09/2019
Trang: 1234
Top