UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 75/HĐND

V/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

08/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 260 /BC-UBND

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 và cập nhật trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND thành phố

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 và cập nhật trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng theo Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND thành phố

08/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 36/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 08/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 07/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc Phệ chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về việc Phệ chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 06/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 05/ND-HĐND

NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 04/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 03/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/01/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 02/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT V/v bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/01/2019
Trang: 12345
Top