UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8457 /UBND-TC

V/v: Nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống loa truyền thanh, bổ sung một số cụm loa

V/v: Nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống loa truyền thanh, bổ sung một số cụm loa

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8444 /UBND-CCHC

V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết.

V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết.

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8442 /UBND-TC

V/v: Tỷ lệ trích tiền thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

V/v: Tỷ lệ trích tiền thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8436 /BC-UBND

Tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (Từ ngày 01/01/2016 đến 01/01/2018)

Tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (Từ ngày 01/01/2016 đến 01/01/2018)

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8400 /UBND-NC

Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy

Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8399 /UBND-NC

V/v tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018

V/v tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8396 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3020/UBNDTH ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3020/UBNDTH ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 11235/UBND-ĐBGT

V/v: thực hiện Thông báo số 24- TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

V/v: thực hiện Thông báo số 24- TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

10/19/2018
Văn bản của thành phố Số: 8385 /UBND-QHĐĐ

V/v giải quyết việc tranh chấp đất tại khu phố 13, phường Phú Thủy.

Xem tóm tắt

V/v giải quyết việc tranh chấp đất tại khu phố 13, phường Phú Thủy.

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8385 /UBND-QHĐĐ

V/v giải quyết việc tranh chấp đất tại khu phố 13, phường Phú Thủy.

V/v giải quyết việc tranh chấp đất tại khu phố 13, phường Phú Thủy.

07/30/2018
Top