UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8645 /UBND-QHĐT

V/v đề nghị khẩn trương thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040

V/v đề nghị khẩn trương thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8644 /UBND-QHĐT

V/v đề nghị khẩn trương góp ý Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040

V/v đề nghị khẩn trương góp ý Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8636 /UBND-QHĐĐ

V/v có ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v có ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8633 /UBND -TC

V/v: Đồng ý chủ trương thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước thải tại chợ Phan Thiết.

V/v: Đồng ý chủ trương thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước thải tại chợ Phan Thiết.

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8625 /UBND-ĐBGT

V/v: Thông tin kết qủa giải quyết đơn của ông Trần Văn Chương và bà Võ Thị Mơ

V/v: Thông tin kết qủa giải quyết đơn của ông Trần Văn Chương và bà Võ Thị Mơ

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8623 /UBND- ĐT

V/v tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 6 (đợt 2).

V/v tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 6 (đợt 2).

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8621 /UBND-TH

V/v tham mưu báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

V/v tham mưu báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

08/03/2018
Văn bản của thành phố Số: 8606/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp ngày 23/7/2018

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp ngày 23/7/2018

08/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 8485/UBND -TC

V/v: Lắp đặt hệ thống camera tại Công viên Đồi Dương

V/v: Lắp đặt hệ thống camera tại Công viên Đồi Dương

07/31/2018
Văn bản của thành phố Số: 3453 /KH-UBND

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018

03/16/2018
Top