UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8701 /UBND-QHĐT

V/v phối hợp công bố công khai Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v phối hợp công bố công khai Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

08/07/2018
Văn bản của thành phố Số: 8699 /UBND-ĐBGT

V/v: Chuyển giao kết quả thực hiện cơ sở dữ liệu thống kê đất đai năm 2018

V/v: Chuyển giao kết quả thực hiện cơ sở dữ liệu thống kê đất đai năm 2018

08/07/2018
Văn bản của thành phố Số: 8698 /UBND-TH

V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2018

V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2018

08/07/2018
Văn bản của thành phố Số : 8689 /UBND-VX

Về việc tăng cường công tác tiêm chủng

Về việc tăng cường công tác tiêm chủng

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8688 /BC-UBND

BÁO CÁO Phục vụ giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

BÁO CÁO Phục vụ giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8685/UBND-ĐBGT

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 287/TB-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 287/TB-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8665 /UBND-CCHC

V/v có ý kiến việc xử lý các bè cá trái phép trên vùng biển Mũi Né

V/v có ý kiến việc xử lý các bè cá trái phép trên vùng biển Mũi Né

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8664 /UBND-QHĐĐ

V/v có ý kiến thẩm tr đầu tư dự án khu công viên nước, phố ẩm thực S iling B y tại phường Mũi Né.

V/v có ý kiến thẩm tr đầu tư dự án khu công viên nước, phố ẩm thực S iling B y tại phường Mũi Né.

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8655 /UBND-CCHC

V/v Báo cáo kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiểu tiêu chí 17.1, 17.6, 17.7 đối với xã Tiến Thành – thành phố Phan Thiết.

V/v Báo cáo kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiểu tiêu chí 17.1, 17.6, 17.7 đối với xã Tiến Thành – thành phố Phan Thiết.

08/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 8648 /UBND-QHĐT

V/v khảo sát, đề xuất giải quyết việc sửa chữa tuyến đường vào bãi rác Tiến Bình, xã Tiến Thành

V/v khảo sát, đề xuất giải quyết việc sửa chữa tuyến đường vào bãi rác Tiến Bình, xã Tiến Thành

08/03/2018
Top