UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Kế hoạch số 9109/KH-UBND

Kế hoạch số 9109/KH-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (2017-2018) trên địa bàn thành phố Phan Thiết

11/23/2017
Văn bản của thành phố 10232/UBND-TC

Công văn số 10232/UBND-TC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 1667/KBBT-KSC ngày 22/12/2017 của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

12/29/2017
Văn bản của thành phố 10227/KH-UBND

Kế hoạch số 10227/KH-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4846/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn Phan Thiết

12/29/2017
Văn bản của thành phố 10170/KH-UBND

Kế hoạch số 10170/KH-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đến năm 2020

12/27/2017
Văn bản của thành phố 10057/KH-HĐ.GDQP&AN

Kế hoạch số 10057/KH-HĐ.GDQP&AN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

12/25/2017
Văn bản của thành phố 8843/QĐ-UBND

Quyết định số 8843/QĐ-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm 2016-2017 và giữ chuẩn năm 2017 đối với các tỉnh và trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/22/2017
Văn bản của thành phố 8844/QĐ-UBND

Quyết định số 8844/QĐ-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2016-2017) và giữ chuẩn năm 2017 thành phố Phan Thiết

12/22/2017
Văn bản của thành phố 10032/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức, sắp xếp kinh doanh Chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Tổ chức, sắp xếp kinh doanh Chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/25/2017
Văn bản của thành phố 172/TTr-UBND

Tờ trình đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2016

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tờ trình đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2016

12/22/2016
Top