UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố số 281/UBND-TC

số 281/UBND-TC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018

01/11/2018
Văn bản của thành phố 280/KH-UBND

Số 280/KH-UBND ngày 11/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sư nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021

01/11/2018
Văn bản của thành phố 214/KH-UBND

Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 10/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức, sắp xếp kinh doanh Chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

01/10/2018
Văn bản của thành phố 180/BC-BCĐ

Báo cáo số 180/BC-BCĐ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả công tác chuyển hóa địa bàn năm 2017

01/09/2018
Văn bản của thành phố 8988/QĐ-UBND

Quyết định số 8988/QĐ-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

12/28/2017
Văn bản của thành phố 87/KH-UBND

Số 87/KH-UBND ngày 04/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013-2020 tại tỉnh Bình Thuận

01/04/2018
Văn bản của thành phố 49/KH-UBND

Kế hoạch số 49/KH-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018

01/03/2018
Văn bản của thành phố 67/UBND-TC

Công văn số 67/UBND-TC

Xem tóm tắt

Triển khai thực hiện Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/04/2018
Văn bản của thành phố 67/UBND-TC

Công văn số 67/UBND-TC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/04/2018
Văn bản của thành phố 02/HĐND

02/HĐND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Cung cấp số kinh phí đã chi cho hoạt động của HĐND các cấp theo chế độ, chính sách giai đoạn 2015-2017

01/03/2018
Top