UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 2412/KH-UBND

Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018.

02/08/2018
Văn bản của thành phố 2496/KH-UBND

Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017-2020" năm 2018.

02/12/2018
Văn bản của thành phố 2263/KH-UBND

Kế hoạch số 2263/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

02/05/2018
Văn bản của thành phố 2141/KH-UBND

Kế hoạch số 2141/KH-UBND ngày 01/02/2018 của UBND thành phố

Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

02/01/2018
Văn bản của thành phố 2082/KH-HTTQ

Kế hoạch số 2082/KH-HTTQ ngày 30/01/2018 của BTC Hội trại tòng quân

Xem tóm tắt

Tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2018 Chủ đề: “Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng”

01/31/2018
Văn bản của thành phố 2125/TB-UBND

Thông báo số 2125/TB-UBND ngày 31/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

01/31/2018
Văn bản của thành phố 1937/KH-UBND

Kế hoạch số 1937/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố

Thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

01/25/2018
Văn bản của thành phố 1967/KH-UBND

Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 26/01/2018

Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2017- 2020

01/26/2018
Văn bản của thành phố 1890/BC-UBND

Báo cáo số 1890/BC-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố

Công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động quán bar, vũ trường trá hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong tháng 01/2018

01/24/2018
Văn bản của thành phố 1943/BC-HĐ.GDQP&AN

Báo cáo số 1943/BC-HĐ.GDQP&AN ngày 25/01/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Phan Thiết

Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

01/25/2018
Top