UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 998 / UBND-VX

V/v Quy định thông số kỹ thuật máy vi tính để bàn, máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019

V/v Quy định thông số kỹ thuật máy vi tính để bàn, máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019

02/01/2019
Văn bản của thành phố Số: 893 /KH-UBND

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019

01/29/2019
Văn bản của thành phố Số 418/UBND-VX

V/v triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

01/14/2019
Văn bản của thành phố Số 153/QĐ-UBND

V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH năm 2019

01/11/2019
Văn bản của thành phố Số: 9831 /QĐ-UBND

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/25/2018
Văn bản của thành phố Số: 9829 /QĐ-UBND

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/25/2018
Văn bản của thành phố Số: 8684 /QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết

11/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 9829 /QĐ-UBND

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/25/2018
Văn bản của thành phố Số: 9831 /QĐ-UBND

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc công nhận cơ quan, đơn đạt chuẩn Văn hóa lần đầu 2 năm (2017 – 2018) và giữ chuẩn năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/25/2018
Văn bản của thành phố Số: 12648 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4153/SGTVT-VP ngày 13/11/2018.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4153/SGTVT-VP ngày 13/11/2018.

11/19/2018
Top