UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 3189 /ĐL-BTC

Điều lệ số 3189 /ĐL-BTC ngày 08/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

ĐIỀU LỆ Giải Cầu Lông, Bóng bàn Chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2018)

03/08/2018
Văn bản của thành phố 3188 /KH-UBND (BTC)

Kế hoạch số 3188 /KH-UBND (BTC) ngày 08/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông và Bóng bàn kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2018)

03/08/2018
Văn bản của thành phố 2937/KH-UBND

Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 02/03/2018 của UBND thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

03/02/2018
Văn bản của thành phố 2839/KH-UBND

Kế hoạch số 2839/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

02/27/2018
Văn bản của thành phố 2838/KH-UBND

Kế hoạch số 2838/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, cải cách hành chính năm 2018 và tình hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị, địa phương tại các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã.

02/27/2018
Văn bản của thành phố 2837/KH-UBND

Kế hoạch số 2837/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

02/27/2018
Văn bản của thành phố 2854/KH-UBND(BTC)

Kế hoạch số 2854/KH-UBND(BTC) ngày 28/02/2018 của Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức Khai mạc và Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Phan Thiết lần thứ XXIII, năm học 2017 - 2018.

02/28/2018
Văn bản của thành phố 9180/QĐ-UBND

Quyết định số 9180/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

12/29/2017
Văn bản của thành phố 2478/KH-UBND

Kế hoạch số 2478/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018.

02/09/2018
Văn bản của thành phố 2457/KH-HĐ.GDQP&AN

Kế hoạch số 2457/KH-HĐ.GDQP&AN của UBND thành phố Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

02/09/2018
Top