UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 3530/UBND-TC

Công văn số 3530/UBND-TC ngày 20/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

03/20/2018
Văn bản của thành phố 3453/KH-UBND

Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 16/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018.

03/16/2018
Văn bản của thành phố 3445/KH-UBND

Kế hoạch số 3445/KH-UBND ngày 15/032018 của UBND thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai vận động Quỹ Đèn ơn đáp nghĩa năm 2018.

03/15/2018
Văn bản của thành phố 3342/KH-UBND

Kế hoạch số 3342/KH-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã năm 2018.

03/14/2018
Văn bản của thành phố 3346 /KH-UBND

Kế hoạch số 3346 /KH-UBND ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018

03/14/2018
Văn bản của thành phố 3345 /KH-UBND

Kế hoạch số 3345 /KH-UBND ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

03/14/2018
Văn bản của thành phố 3344 /UBND-CCHC

Công văn số 3344 /UBND-CCHC ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018.

03/14/2018
Văn bản của thành phố 3338 /KH-UBND

Kế hoạch số 3338 /KH-UBND ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018

03/14/2018
Văn bản của thành phố 3286 /KH-BATGT

Kế hoạch số 3286 /KH-BATGT ngày 12/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

03/12/2018
Văn bản của thành phố 3184 /KH-UBND

Kế hoạch số 3184 /KH-UBND ngày 08/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

KẾ HOẠCH Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

03/08/2018
Top