UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7392 /UBND-TC

V/v: Góp ý dự thảo ban hành Khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Góp ý dự thảo ban hành Khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số : 7331 /UBND-TC

V/v: Báo cáo chi trợ cấp quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Báo cáo chi trợ cấp quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất

06/29/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 11131 /UBND-ĐBGT

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/16/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10923 /BC-UBND

Báo cáo Số: 10923 /BC-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 9/2018.

về thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 9/2018.

10/09/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10840 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/08/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10893/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/08/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10757/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10753/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 10784/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/05/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 10752/UBND-ĐBGT

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Top