UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 1890/BC-UBND

Báo cáo số 1890/BC-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thành phố

Công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động quán bar, vũ trường trá hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong tháng 01/2018

01/24/2018
Văn bản của thành phố 1943/BC-HĐ.GDQP&AN

Báo cáo số 1943/BC-HĐ.GDQP&AN ngày 25/01/2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Phan Thiết

Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

01/25/2018
Văn bản của thành phố 1944/UBND-TC

Công văn số 1944/UBND-TC ngày 25/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/25/2018
Văn bản của thành phố 1817/UBND-NC

Công văn số 1817/UBND-NC ngày 23/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

01/23/2018
Văn bản của thành phố số 1953/KH-UBND

Kế họach số 1953/KH-UBND ngày 25/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2018

01/25/2018
Văn bản của thành phố 1984 /UBND-TC

Công văn số 1984 /UBND-TC ngày 26/01/2018

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018

01/26/2018
Văn bản của thành phố 1826/CT-UBND

Chỉ thị số 1826/CT-UBND ngày 23/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

01/23/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 1881/UBND-VP

Công văn số 1881/UBND-VP ngày 24/01/2018 của UBND thành phố

V/v quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn số 10111/UBND-VP ngày 26/12/2017

01/24/2018
Văn bản của thành phố số 473/KH-UBND

Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 18/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

01/18/2018
Văn bản của thành phố 1268/KH-BCĐ

Kế hoạch số 1268/KH-BCĐ ngày 19/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn thành phố

01/19/2018
Trang: 12345
Top