UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7493 /UBND-VX

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động quảng cáo rao vặt

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động quảng cáo rao vặt

07/05/2018
Văn bản của thành phố Số: 7449 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 2701/KH-BCĐLNVSATTP ngày 02/7/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 2701/KH-BCĐLNVSATTP ngày 02/7/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7415 /UBND -TC

V/v: Kiểm tra, xác định giá trị tài sản của 02 phòng học tại phường Hàm Tiến.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Kiểm tra, xác định giá trị tài sản của 02 phòng học tại phường Hàm Tiến.

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7414 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đơn của ông Hồ Minh Phước

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đơn của ông Hồ Minh Phước

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7413 /UBND -TC

V/v: Hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện việc thu – chi quỹ an ninh quốc phòng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện việc thu – chi quỹ an ninh quốc phòng

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7412 /UBND-TC

V/v: Trường hợp thanh toán nợ dân của bà Hoàng Thị Dung.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Trường hợp thanh toán nợ dân của bà Hoàng Thị Dung.

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7411 /UBND-TC

V/v: Phương án sử dụng đất sau khi thanh lý dãy phòng học (cũ) của Trường Tiểu học Đức Nghĩa

V/v: Phương án sử dụng đất sau khi thanh lý dãy phòng học (cũ) của Trường Tiểu học Đức Nghĩa

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số : 7410 /UBND-TC

V/v: Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách của ngân sách thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách của ngân sách thành phố Phan Thiết

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7409 /UBND -TC

V/v: Xin tháo dỡ khu nhà kho thuốc lá đã xuống cấp hiện phường Thanh Hải đang quản lý sử dụng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Xin tháo dỡ khu nhà kho thuốc lá đã xuống cấp hiện phường Thanh Hải đang quản lý sử dụng

07/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 7393 /UBND-TC

V/v: Phân khai kinh phí duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Phân khai kinh phí duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018

07/02/2018
Top