UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7653 /UBND -TC

V/v: Đôn đốc việc báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo số 6829/TB-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Đôn đốc việc báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo số 6829/TB-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố

07/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 7634 /UBND -TC

V/v: Giải quyết đề nghị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tại Công văn số 14-CV/TT ngày 01/6/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Giải quyết đề nghị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tại Công văn số 14-CV/TT ngày 01/6/2018.

07/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 7626 /UBND-TC

V/v: Góp ý dự thảo ban hành Khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Góp ý dự thảo ban hành Khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

07/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 7625 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố xét duyệt và cấp phát kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố xét duyệt và cấp phát kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)

07/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 7604 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đề nghị của UBND phường Thanh Hải tại Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 03/7/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đề nghị của UBND phường Thanh Hải tại Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 03/7/2018.

07/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 7603 /UBND -TC

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng.

07/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 7579 /UBND -TC

V/v: Xin chủ trương để Triển khai thực hiện Đề án Trang bị thiết bị Công nghệ thông tin thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Xin chủ trương để Triển khai thực hiện Đề án Trang bị thiết bị Công nghệ thông tin thành phố Phan Thiết

07/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 7565 /UBND-QHĐT

V/v cập nhật hồ sơ dự án Kè chống biển xâm thực khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết

V/v cập nhật hồ sơ dự án Kè chống biển xâm thực khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết

07/06/2018
Văn bản của thành phố Số: 7542 /UBND -TC

V/v: Chủ trương mua sắm công cụ hỗ trợ cho các phường, xã

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Chủ trương mua sắm công cụ hỗ trợ cho các phường, xã

07/05/2018
Văn bản của thành phố Số: 7541 /UBND -TC

V/v: Phân bổ lại tỷ lệ trích tiền thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tiến Lợi

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Phân bổ lại tỷ lệ trích tiền thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tiến Lợi

07/05/2018
Top