UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7714 /UBND-VX

V/v Đồng ý cho Ban Quản lý Chợ Phan Thiết được hợp đồng nhân viên bảo vệ

V/v Đồng ý cho Ban Quản lý Chợ Phan Thiết được hợp đồng nhân viên bảo vệ

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7712 /UBND-TC

V/v: Xin chủ trương sử dụng nguồn chi khác chi bổ sung kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Xin chủ trương sử dụng nguồn chi khác chi bổ sung kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7711 /UBND-QHĐT

V/v tham mưu có ý kiến thẩm tra điều chỉnh tên dự án và thời gian hoạt động dự án Khu du lịch The Cliff tại phường Phú Hài.

V/v tham mưu có ý kiến thẩm tra điều chỉnh tên dự án và thời gian hoạt động dự án Khu du lịch The Cliff tại phường Phú Hài.

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7708/UBND-TH

V/v thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Xuân Tiến

V/v thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Xuân Tiến

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số : 7706 /UBND-VX

V/v cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý

V/v cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7699 /UBND-CCHC

V/v đăng ký danh sách tập huấn nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

V/v đăng ký danh sách tập huấn nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7674 /UBND-TC

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi.

07/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 7671 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đề nghị của UBND phường Phú Thủy tại Công văn số 1256/UBND-ĐC ngày 04/7/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố giải quyết đề nghị của UBND phường Phú Thủy tại Công văn số 1256/UBND-ĐC ngày 04/7/2018

07/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 7669 /UBND -TC

V/v: Đôn đốc việc nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán công trình xây dựng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Đôn đốc việc nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán công trình xây dựng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết.

07/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 7661 /UBND-ĐTXD

V/v kiểm tra, xử lý việc chăn nuôi heo trong khu dân cư của bà Lê Thị Lợi tại khu phố 4, phường Bình Hưng.

V/v kiểm tra, xử lý việc chăn nuôi heo trong khu dân cư của bà Lê Thị Lợi tại khu phố 4, phường Bình Hưng.

07/10/2018
Top