UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7730 /UBND-QHĐĐ

V/v khẩn trương báo cáo việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Ngô Thị Loan, phường Phú Trinh

V/v khẩn trương báo cáo việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Ngô Thị Loan, phường Phú Trinh

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7729 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Huỳnh Thị Bạch Mai, phường Bình Hưng

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Huỳnh Thị Bạch Mai, phường Bình Hưng

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7725 /UBND-QHĐĐ

V/v có ý kiến thẩm định điều chỉnh mở rộng dự án và điều chỉnh tiến độ triển kh i dự án Trung tâm hỗ trợ và Chăm sóc người c o tuổi Nhật Hoàng tại xã Tiến Thành

V/v có ý kiến thẩm định điều chỉnh mở rộng dự án và điều chỉnh tiến độ triển kh i dự án Trung tâm hỗ trợ và Chăm sóc người c o tuổi Nhật Hoàng tại xã Tiến Thành

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số : 7724 /UBND-VX

V/v báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 6990/UBND-VX ngày 19/6/2018 của UBND thành phố (nhắc lần 1)

V/v báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 6990/UBND-VX ngày 19/6/2018 của UBND thành phố (nhắc lần 1)

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7723 /UBND-VX

V/v báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

V/v báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7719 /UBND-ĐT

V/v tham mưu báo cáo phục vụ họp báo định kỳ của UBND tỉnh

V/v tham mưu báo cáo phục vụ họp báo định kỳ của UBND tỉnh

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7718 /UBND-ĐBGT

V/v phúc đáp Công văn số 28/Sun 2018 của Công ty TNHH thành phố Mặt Trời.

V/v phúc đáp Công văn số 28/Sun 2018 của Công ty TNHH thành phố Mặt Trời.

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7717 /UBND-QHĐT

V/v tham mưu có ý kiến góp ý về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường Nguyễn Văn Linh và 01 cầu qua kênh thoát lũ theo hình thức hợp đồng BT

V/v tham mưu có ý kiến góp ý về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường Nguyễn Văn Linh và 01 cầu qua kênh thoát lũ theo hình thức hợp đồng BT

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7716/UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2583/STC-QLCS ngày 06/7/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2583/STC-QLCS ngày 06/7/2018

07/11/2018
Văn bản của thành phố Số: 7715 /UBND-TH

V/v cử người tham gia phiên họp do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức

V/v cử người tham gia phiên họp do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức

07/11/2018
Top