UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7751 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đại Thanh Quang

V/v kiểm tra, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đại Thanh Quang

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7746 /UBND -VP

V/v: Tham mưu trả lời các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu trả lời các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7744 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Công, phường Bình Hưng.

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Công, phường Bình Hưng.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7743 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Như Phượng, phường Phú Thủy

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Như Phượng, phường Phú Thủy

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7740 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Hứa Thị Khuê, huyện Hàm Thuận Bắc.

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của bà Hứa Thị Khuê, huyện Hàm Thuận Bắc.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7739 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của ông Trần Văn Châu, phường Phú Trinh.

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn của ông Trần Văn Châu, phường Phú Trinh.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7738 /UBND-CCHC

V/v tham mưu đề xuất vùng phát triển cơ sở chế biến gia súc, gia cầm.

V/v tham mưu đề xuất vùng phát triển cơ sở chế biến gia súc, gia cầm.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7737 /UBND-CCHC

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7736 /UBND-CCHC

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7734 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của bà Bùi Thị Bảy, phường Phú Hài

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của bà Bùi Thị Bảy, phường Phú Hài

07/12/2018
Top