UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 7901 /UBND -TC

V/v: Nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán công trình xây dựng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán công trình xây dựng Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7885 /UBND-TC

V/v: Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019 theo đề ngị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2798/SKHĐT-KH ngày 12/7/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019 theo đề ngị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2798/SKHĐT-KH ngày 12/7/2018.

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7812 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết việc cấp kinh phí nạo vét cống thoát nước chợ Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết việc cấp kinh phí nạo vét cống thoát nước chợ Phan Thiết

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7767 /UBND-QHĐT

V/v tham mưu góp ý hồ sơ thiết kế công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

V/v tham mưu góp ý hồ sơ thiết kế công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7766 /UBND-CCHC

V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7765 /UBND-CCHC

V/v kết nối phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng

V/v kết nối phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7762 /UBND-VX

V/v báo cáo thực trạng và phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Tháp nước Phan Thiết sau khi được xếp hạng di tích cấp tỉnh

V/v báo cáo thực trạng và phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Tháp nước Phan Thiết sau khi được xếp hạng di tích cấp tỉnh

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số : 7757 /UBND-QHĐĐ

V/v k ẩn trươn báo cáo v ệc k ểm tra, đề xuất ả quyết đơn của bà Hoàn Hồn Lạc và ôn Lê T an Bắc.

V/v k ẩn trươn báo cáo v ệc k ểm tra, đề xuất ả quyết đơn của bà Hoàn Hồn Lạc và ôn Lê T an Bắc.

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7756 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Tiếp, phường Phú Trinh

V/v kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Tiếp, phường Phú Trinh

07/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 7754 /HĐBTHT&TĐC

V/v điều chỉnh nội dung biên bản họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu dân cư khu phố A&E tại phường Thanh Hải đối với hộ bà Đặng Thị Huyên.

V/v điều chỉnh nội dung biên bản họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu dân cư khu phố A&E tại phường Thanh Hải đối với hộ bà Đặng Thị Huyên.

07/12/2018
Top