UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8089 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý chợ Phan Thiết tại Báo cáo số 128/BC-CPT ngày 18/7/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý chợ Phan Thiết tại Báo cáo số 128/BC-CPT ngày 18/7/2018

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8088 /UBND -TC

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý chợ Phan Thiết tại Công văn số 126/BC-CPT ngày 13/7/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý chợ Phan Thiết tại Công văn số 126/BC-CPT ngày 13/7/2018

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8086 /UBND -TC

V/v: Kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước công trình chợ Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước công trình chợ Phan Thiết

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8055 /UBND-CCHC

V/v tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường kiểm soát chống khai thác IUU.

V/v tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường kiểm soát chống khai thác IUU.

07/19/2018
Văn bản của thành phố Số: 8043 /UBND-VX

V/v đảm bảo an ninh trật tự tại Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v đảm bảo an ninh trật tự tại Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức

07/19/2018
Văn bản của thành phố Số: 8028 /BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07/18/2018
Văn bản của thành phố Số: 7919 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7916 /UBND-CCHC

V/v Có ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên các trục đường xung quanh chợ và trong khu vực chợ Phan Thiết.

V/v Có ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên các trục đường xung quanh chợ và trong khu vực chợ Phan Thiết.

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7903 /UBND -TC

V/v: Xét duyệt, cấp kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Xét duyệt, cấp kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)

07/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 7902 /UBND-TC

V/v: Kế hoạch Quản lý, khai thác dịch vụ du lịch khu vực bãi biển Đồi Dương – Thương Chánh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Kế hoạch Quản lý, khai thác dịch vụ du lịch khu vực bãi biển Đồi Dương – Thương Chánh.

07/16/2018
Top