UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8341 /UBND-CCHC

V/v góp ý về hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020 (Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư HD).

V/v góp ý về hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020 (Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư HD).

07/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 8334 /UBND-QHĐĐ

V/v triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá 03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự án Xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết

V/v triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá 03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự án Xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết

07/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 8334 /UBND-QHĐĐ

V/v triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá 03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự án Xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết

V/v triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá 03 lô đất số 21, 22 và 23 thuộc dự án Xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết

07/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 8318 /UBND-VX

V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

07/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 8318 /UBND-VX

V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

07/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 8280 /UBND-VX

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tiêm chủng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tiêm chủng

07/25/2018
Văn bản của thành phố Số: 8241 /UBND-TC

V/v: Thực hiện Thông báo số 469-TB/TU ngày 09/7/2018 của Thường trực Thành ủy

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Thực hiện Thông báo số 469-TB/TU ngày 09/7/2018 của Thường trực Thành ủy

07/24/2018
Văn bản của thành phố Số: 8200 /UBND -TC

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng

Xem tóm tắt

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng

07/24/2018
Văn bản của thành phố Số: 8200 /UBND -TC

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Tuyên truyền Chương trình Công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng

07/24/2018
Văn bản của thành phố Số : 8163/UBND-VX

V/v rà soát, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố

V/v rà soát, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố

07/23/2018
Top