UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8384 /UBND-QHĐĐ

V/v thực hiện một số công việc thuộc dự án khu dân cư Hùng Vương 2, giai đoạn 2A

V/v thực hiện một số công việc thuộc dự án khu dân cư Hùng Vương 2, giai đoạn 2A

07/30/2018
Văn bản của thành phố Số: 8383 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1678/UBND-ĐTQH ngày 27/4/2018

V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1678/UBND-ĐTQH ngày 27/4/2018

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8377 /UBND-ĐBGT

V/v kiểm tra, báo cáo đề xuất giải quyết đơn của ông Trương Duy Tư.

V/v kiểm tra, báo cáo đề xuất giải quyết đơn của ông Trương Duy Tư.

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8370 /UBND-QHĐĐ

V/v kiểm tra, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ dân thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành

V/v kiểm tra, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ dân thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8359 /UBND-TC

V/v: Đề án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

V/v: Đề án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8357 /UBND-VX

V/v tham mưu có ý kiến về nội dung tuyên truyền chính trị tại pa nô vòng xoay giao giữa đường Hùng Vương – Tôn Đức Thắng

V/v tham mưu có ý kiến về nội dung tuyên truyền chính trị tại pa nô vòng xoay giao giữa đường Hùng Vương – Tôn Đức Thắng

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8349 /UBND-QHĐT

V/v khảo sát, đề xuất giải quyết việc đầu tư nâng cấp đường vào Trường Mầm non Xuân An

V/v khảo sát, đề xuất giải quyết việc đầu tư nâng cấp đường vào Trường Mầm non Xuân An

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8348 /UBND-QHĐT

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8345 /UBND-QHĐT

V/v thực hiện điều chỉnh cục bộ tuyến đường Trần Lê nối dài (đoạn qua dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea)

V/v thực hiện điều chỉnh cục bộ tuyến đường Trần Lê nối dài (đoạn qua dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea)

07/27/2018
Văn bản của thành phố Số: 8342 /UBND-VX

V/v đề nghị tiếp nhận giáo viên

V/v đề nghị tiếp nhận giáo viên

07/26/2018
Top