UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố số 473/KH-UBND

Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 18/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

01/18/2018
Văn bản của thành phố 1268/KH-BCĐ

Kế hoạch số 1268/KH-BCĐ ngày 19/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn thành phố

01/19/2018
Văn bản của thành phố 01/TB-HĐND

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Giới thiệu chức danh và chữ ký

01/15/2018
Văn bản của thành phố 349/KH-UBND ngày 15/01/2018

Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 15/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Trang trí cổ động trực quan Tết Dương lịch năm 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN

01/15/2018
Văn bản của thành phố 343/UBND-TC

Công văn số 343/UBND-TC ngày 12/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/12/2018
Văn bản của thành phố 306/KH-UBND

306/KH-UBND ngày 12/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/12/2018
Văn bản của thành phố số 281/UBND-TC

số 281/UBND-TC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018

01/11/2018
Văn bản của thành phố 280/KH-UBND

Số 280/KH-UBND ngày 11/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sư nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021

01/11/2018
Văn bản của thành phố 214/KH-UBND

Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 10/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức, sắp xếp kinh doanh Chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

01/10/2018
Văn bản của thành phố 180/BC-BCĐ

Báo cáo số 180/BC-BCĐ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả công tác chuyển hóa địa bàn năm 2017

01/09/2018
Trang: 123
Top