UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 1369 /UBND-CCHC

V/v hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

V/v hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

02/25/2019
Văn bản của thành phố Số: 1221 /UBND-CCHC

V/v thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

02/18/2019
Văn bản của thành phố Số: 1207 /UBND-TC

V/v: Đăng ký nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị chuyển về nhà làm việc mới.

V/v: Đăng ký nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị chuyển về nhà làm việc mới.

02/18/2019
Văn bản của thành phố Số: 1247/UBND-TC

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 (lần 2).

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 (lần 2).

02/19/2019
Văn bản của thành phố Số: 1248 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 (lần 2)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 (lần 2)

02/19/2019
Văn bản của thành phố Số : 1243 /UBND-QHĐĐ

V/v giao đất xây dựng dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và di5cvh vụ thương mại Hưng Long

V/v giao đất xây dựng dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và di5cvh vụ thương mại Hưng Long

02/19/2019
Văn bản của thành phố Số: 1256 /UBND-QHĐĐ

V/v có ý kiến thẩm tra dự án Khu đô thị lấn biển Phú Hài tại phường Phú Hài

V/v có ý kiến thẩm tra dự án Khu đô thị lấn biển Phú Hài tại phường Phú Hài

02/19/2019
Văn bản của thành phố Số: 999 /UBND-TC

V/v: Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

V/v: Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

02/01/2019
Văn bản của thành phố Số: 998 / UBND-VX

V/v Quy định thông số kỹ thuật máy vi tính để bàn, máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019

V/v Quy định thông số kỹ thuật máy vi tính để bàn, máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019

02/01/2019
Văn bản của thành phố Số: 893 /KH-UBND

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019

01/29/2019
Top