UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của HĐND thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của HĐND thành phố Số 16/HĐND

V/v báo cáo hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND phường, xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v báo cáo hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND phường, xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay

03/11/2019
Văn bản của HĐND thành phố Kế hoạch Số: 06 /KH-HĐND

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 năm 2018 (Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 năm 2018 (Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu

10/23/2018
Văn bản của HĐND thành phố Công văn Số: 89/HĐND

V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

10/23/2018
Top