UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2758 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

04/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2757 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2639 /UBND-TH

V/v phân công trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

V/v phân công trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

04/11/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2485 /UBND-VX

V/v tăng cường cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử thành phố.

V/v tăng cường cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử thành phố.

04/04/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2389 /UBND-CCHC

V/v chủ động phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

V/v chủ động phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

04/02/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2011 /UBND-CCHC

V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Xem tóm tắt

V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

03/20/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1692 /UBND-VX

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn thành phố

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn thành phố

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1683 /UBND-CCHC

V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1681 /UBND-CCHC

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1680 /UBND-VX

V/v triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố

V/v triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố

03/08/2019
Top