UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 22/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Phan Thiết

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Phan Thiết

01/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 225/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

12/30/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 04/KH-UBND

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020

01/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/KH-UBND

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 03 /KH-UBND (BCĐ)

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017

01/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 180/UBND-TH

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

01/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017

01/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 08/STP-TDTHPL

Có ý kiến xử lý đối với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Có ý kiến xử lý đối với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6164/UBND-CNTT

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11/16/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6165/UBND-CNTT

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11/16/2016
Top