UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 03/HĐND

Công văn số 185/HĐND-TH ngày 22/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 185/HĐND-TH ngày 22/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

02/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 464/SYT-NVY

Công văn số 464/SYT-NVY ngày 23/02/2017 của Sở Y tế

Công văn số 464/SYT-NVY ngày 23/02/2017 của Sở Y tế

02/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 545/UBND-NC

Công văn 545/UBND-NC ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 545/UBND-NC ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 267/2016/TT-BTC

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

11/14/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 344/QĐ-UBND

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

02/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 15/NQ-TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

02/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 28.KH-UBND

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

02/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 531/STC-HCSN

Công văn 531/STC-HCSN về việc cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 531/STC-HCSN về việc cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

02/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 375/QĐ-UBND

Quyết định ban hành công tác tư pháp năm 2017

Quyết định ban hành công tác tư pháp năm 2017

02/09/2017
Top