UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 180/UBND-TH

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

01/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017

01/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 08/STP-TDTHPL

Có ý kiến xử lý đối với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Có ý kiến xử lý đối với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6164/UBND-CNTT

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11/16/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6165/UBND-CNTT

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

11/16/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 7090/UBND-CNTT

Rà soát, khai báo, cập nhật thông tin tài khoản người dùng và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

Rà soát, khai báo, cập nhật thông tin tài khoản người dùng và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

12/27/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/KH-UBND

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7176/UBND-CNTT

cập nhật thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

cập nhật thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

12/29/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 204/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/02/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 215/KH-UBND

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

12/15/2016
Top