UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1175 /UBND-VX

Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

02/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 37/KH-UBND

Kế hoạch điều động giáo viên đến công tác tại các trường THCS ngoại thành

Kế hoạch điều động giáo viên đến công tác tại các trường THCS ngoại thành

02/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 38/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố

02/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 35/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 958/UBND-VX

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017

02/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 36/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT năm 2017 đến năm 2020

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT năm 2017 đến năm 2020

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 32/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thành phố Phan Thiết năm 2017

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 34/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

02/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1185/UBND-VX

triển khai thực hiện Công văn số 479/UBND-SNV ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

triển khai thực hiện Công văn số 479/UBND-SNV ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

02/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 19/BC-UBND

Báo cáo sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Báo cáo sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

02/24/2017
Top