UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 267/2016/TT-BTC

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

11/14/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 344/QĐ-UBND

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

02/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 15/NQ-TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

02/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 28.KH-UBND

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

02/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 531/STC-HCSN

Công văn 531/STC-HCSN về việc cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 531/STC-HCSN về việc cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

02/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 375/QĐ-UBND

Quyết định ban hành công tác tư pháp năm 2017

Quyết định ban hành công tác tư pháp năm 2017

02/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 26/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

02/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 27/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh bằng Đông y trên địa bàn thành phố

Kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh bằng Đông y trên địa bàn thành phố

02/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 21/KH-UBND

Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

02/09/2017
Top