UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 36/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT năm 2017 đến năm 2020

Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT năm 2017 đến năm 2020

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 32/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thành phố Phan Thiết năm 2017

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 34/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

02/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1185/UBND-VX

triển khai thực hiện Công văn số 479/UBND-SNV ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

triển khai thực hiện Công văn số 479/UBND-SNV ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

02/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 19/BC-UBND

Báo cáo sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Báo cáo sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 03/HĐND

Công văn số 185/HĐND-TH ngày 22/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 185/HĐND-TH ngày 22/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

02/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 464/SYT-NVY

Công văn số 464/SYT-NVY ngày 23/02/2017 của Sở Y tế

Công văn số 464/SYT-NVY ngày 23/02/2017 của Sở Y tế

02/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 545/UBND-NC

Công văn 545/UBND-NC ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 545/UBND-NC ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh

02/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 267/2016/TT-BTC

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

11/14/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 344/QĐ-UBND

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBND tỉnh

02/07/2017
Top