UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1300/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân,nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân,nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

04/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 89/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đối với các Sở, ban, gành về công tác cải cách hành chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đối với các Sở, ban, gành về công tác cải cách hành chính

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 91/TB-UBND

Thông báo Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 295/STP-PBGDPL

Công văn số 295/STP-PBGDPL - 22/3/2017 - Sở Tư pháp

Công văn số 295/STP-PBGDPL - 22/3/2017 - Sở Tư pháp

03/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 212-TB/TU

Thống báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với phường Hưng Long

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thống báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với phường Hưng Long

04/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 941/TB-HĐTD

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 (Cập nhật điều chỉnh nội dung Đơn phúc khảo)

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 (Cập nhật điều chỉnh nội dung Đơn phúc khảo)

04/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1526/KH-UBND

Kế hoạch đảm bảo ANTT và an toàn Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch đảm bảo ANTT và an toàn Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Phan Thiết năm 2017

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 15/HĐND

Thông báo số 54/TCT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo số 54/TCT

04/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1338/BC-UBND

Báo cáo 1338/BC-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo 1338/BC-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố

04/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1511/VP-NC

tham mưu thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

tham mưu thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

04/10/2017
Top