UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1934 /KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thành phố Phan Thiết giai đoạn từ nay đến năm 2020

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thành phố Phan Thiết giai đoạn từ nay đến năm 2020

04/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1900/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

04/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 728/KH-SCT

Kế hoạch Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngành Công thƣơng giai đoạn 2017-2020 và năm 2017

Kế hoạch Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngành Công thƣơng giai đoạn 2017-2020 và năm 2017

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 218-TB/TU

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với UBND thành phố và 4 xã nông thôn mới

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với UBND thành phố và 4 xã nông thôn mới

04/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1850/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1858/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong 3 tháng đầu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong 3 tháng đầu năm 2017

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1851/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 - 2020

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839/KH-UBND

Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 453/BVTV-QLSVGHR

Công văn số 453/BVTV-QLSVGHR của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 453/BVTV-QLSVGHR của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1840/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

04/24/2017
Top