UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2842 /KH-UBND

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2862 /KH-UBND

Kế hoạch Về hành động ứng phó khẩn cấp với chủng virut cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch Về hành động ứng phó khẩn cấp với chủng virut cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2857 /BC-BCĐ

Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839 /SKHĐT-KH

Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

05/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2203/STC-HCSN

Công văn 2230/STC-HCSN ngày 17/5/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 2230/STC-HCSN ngày 17/5/2017 của Sở Tài chính

05/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 619/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

05/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2514 /KH-UBND

Kế hoạch Tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

05/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2449 /KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017.

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017.

05/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2675 /KH-UBND (BCĐ)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hè thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hè thành phố Phan Thiết năm 2017

05/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2681 /KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

05/23/2017
Top