UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2959/BC-UBND

Báo cáo tình hình, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2017

06/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2956/KH-UBND

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Phan Thiết

06/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2942/KH-UBND

Kế hoạch về hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em thành phố Phan Thiết giai đoạn 2017 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch về hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em thành phố Phan Thiết giai đoạn 2017 - 2020

05/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2908/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố

05/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2880/UBND-TC

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh sau đăng ký

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh sau đăng ký

05/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2772/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/ 2017 các phường, xã (ngoài kế hoạch theo Đề án 52)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Triển khai Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/ 2017 các phường, xã (ngoài kế hoạch theo Đề án 52)

05/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2832/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo VN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo VN

05/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2771/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017

05/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2860/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2785/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố

05/25/2017
Top