UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839 /SKHĐT-KH

Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

05/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2203/STC-HCSN

Công văn 2230/STC-HCSN ngày 17/5/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 2230/STC-HCSN ngày 17/5/2017 của Sở Tài chính

05/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 619/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

05/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2514 /KH-UBND

Kế hoạch Tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

05/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2449 /KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017.

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017.

05/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2675 /KH-UBND (BCĐ)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hè thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hè thành phố Phan Thiết năm 2017

05/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2681 /KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

05/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2611/BC-UBND

Báo cáo tình hực thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và một số công việc do Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hực thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và một số công việc do Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

05/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 82/BC-UBND

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2017

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2017

05/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 37/TB-HĐND

Thông báo Lịch giám sát HĐND tháng 5/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Lịch giám sát HĐND tháng 5/2017

05/11/2017
Top