UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2908/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố

05/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2880/UBND-TC

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh sau đăng ký

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh sau đăng ký

05/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2772/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/ 2017 các phường, xã (ngoài kế hoạch theo Đề án 52)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Triển khai Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/ 2017 các phường, xã (ngoài kế hoạch theo Đề án 52)

05/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2832/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo VN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo VN

05/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2771/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017

05/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2860/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2785/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố

05/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2842 /KH-UBND

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2862 /KH-UBND

Kế hoạch Về hành động ứng phó khẩn cấp với chủng virut cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch Về hành động ứng phó khẩn cấp với chủng virut cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2857 /BC-BCĐ

Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.

05/29/2017
Top