UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2343/TB-SYT

Chính thức hoạt động Mục “Hỏi- đáp” trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

Chính thức hoạt động Mục “Hỏi- đáp” trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế

06/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2186/UBND-KT

thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1019/TB-SLĐTBXH

Chính thức hoạt động Mục “Hỏi- đáp” trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Chính thức hoạt động Mục “Hỏi- đáp” trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

06/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 24/HĐND

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương

06/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3445/KH-BCĐLNVSATTP

Kế hoạch về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn thành phố

06/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3423/KH-UBND

Kế hoạch dịch cúm A trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch dịch cúm A trên địa bàn thành phố Phan Thiết

06/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3301/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức phường, xã năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức phường, xã năm 2017

06/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3374/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Phan Thiết năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Phan Thiết năm 2017

06/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1488/QĐ-UBND

Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản chính của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản chính của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận

06/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 02/2017TT-BKHCN

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

03/31/2017
Top