UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1160/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hanh Kế hoạch hanh động ứng phó khẩn cấp với chủng vi út cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hanh Kế hoạch hanh động ứng phó khẩn cấp với chủng vi út cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1792/STC-ĐT

Công văn số 1792/STC-ĐT ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1792/STC-ĐT ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2140 /UBND-CCHC

Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1300/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1300/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2052 /KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2053 /KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

05/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1118/TB-HĐTD

Thông báo về việc tổ chức ôn tập môn Tiếng anh và Tin học, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017

Thông báo về việc tổ chức ôn tập môn Tiếng anh và Tin học, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017

05/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1553/KH-UBND

Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1881/STC-HCSN

Công văn số 1184/STC-HCSN ngày 27/4/2017 về việc Thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1184/STC-HCSN ngày 27/4/2017 về việc Thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

04/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1149/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) thực hiện tại UBND cấp xã và cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) thực hiện tại UBND cấp xã và cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/03/2017
Top