UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 5383/KH-HĐ.NVQS

Kế hoạch triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Dân quân thường trực năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Dân quân thường trực năm 2018

08/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5350/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xe vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xe vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"

08/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5405/UBND-VX

Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể xã hội

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể xã hội

08/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3447/VP-TH

Công văn triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN"

Công văn triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN"

07/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5293/QC-UBND-MT&ĐT

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

08/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4595/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Nghĩa trang Phú Hài và Thiện nghiệp của hành phố Phan Thiết

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Nghĩa trang Phú Hài và Thiện nghiệp của hành phố Phan Thiết

07/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3783/STC-QLNS

Công văn 3783/STC-QLNS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 3783/STC-QLNS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính

07/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 21/2017/QĐ-UBND

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5282/UBND-TC

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố có văn bản chính thức trả lời cho đại biểu những vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố có văn bản chính thức trả lời cho đại biểu những vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND

08/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5237/KH-UBND

Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 -2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 -2020

07/31/2017
Top