UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 3242/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

08/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 149/TTMSTC-NV

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên và sinh viên thuộc danh mục tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên và sinh viên thuộc danh mục tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

08/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5984/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017

08/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2383/QĐ-UBND

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận

08/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3589/STC-HCSN

V/v triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ Sở tiếp công dân

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ Sở tiếp công dân

07/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5856/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xử lý

08/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4078/STC-QLNS

Công văn 4078/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị định 76/2017/NĐ-CP

Công văn 4078/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị định 76/2017/NĐ-CP

08/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4079/STC-QLNS

V/v hướng dẫn việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, nhân dân

V/v hướng dẫn việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền các khoản đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, nhân dân

08/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5856/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

08/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 32/HĐND

Công văn tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã

08/17/2017
Top