UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 3447/VP-TH

Công văn triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN"

Công văn triển khai Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN"

07/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5293/QC-UBND-MT&ĐT

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố Phan Thiết với UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

08/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4595/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Nghĩa trang Phú Hài và Thiện nghiệp của hành phố Phan Thiết

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Nghĩa trang Phú Hài và Thiện nghiệp của hành phố Phan Thiết

07/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3783/STC-QLNS

Công văn 3783/STC-QLNS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 3783/STC-QLNS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính

07/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 21/2017/QĐ-UBND

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5282/UBND-TC

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố có văn bản chính thức trả lời cho đại biểu những vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Khẩn trương tham mưu UBND thành phố có văn bản chính thức trả lời cho đại biểu những vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND

08/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5237/KH-UBND

Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 -2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 -2020

07/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 5255/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng phường, xã tiếp cận pháp luật năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quy định về xây dựng phường, xã tiếp cận pháp luật năm 2017

08/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4565/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động riển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động riển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết

07/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4899/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2017-2020

07/21/2017
Top