UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 6224/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-TU ngày 24/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17/NQ-TU ngày 23/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-TU ngày 24/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17/NQ-TU ngày 23/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

08/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6145/UBND-TC

Thực hiện việc niêm yết giá và thu phí giữ xe đúng quy định trên địa bàn thành phố

Thực hiện việc niêm yết giá và thu phí giữ xe đúng quy định trên địa bàn thành phố

08/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6168/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

08/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6181/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Phan Thiết

08/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2324/QĐ-UBND

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luậtáp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luậtáp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6099/UBND-TC

Quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, ban quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, ban quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

08/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6100/UBND-TC

Hướng dẫn về quản lý và sử dụng phí

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hướng dẫn về quản lý và sử dụng phí

08/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6084/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ nội dung thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ nội dung thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2017 - 2020

08/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4029/STC-ĐT

ứng trước dự toán năm sau đối với vốn đầu tư phát triển

Xem tóm tắt Tải về Xem file

ứng trước dự toán năm sau đối với vốn đầu tư phát triển

08/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4117/STC-HCSN

V/v xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2018

V/v xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2018

08/17/2017
Top