UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3360 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3361 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3347 /UBND-CCHC

Về việc tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Về việc tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3011 /UBND-CCHC

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

04/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2966 /UBND-CCHC

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh.

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh.

04/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2771 /UBND-VX

V/v triển khai sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nhắc lần 2).

V/v triển khai sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nhắc lần 2).

04/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2765 /UBND-CCHC

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

04/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2758 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

04/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2757 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐUBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2639 /UBND-TH

V/v phân công trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

V/v phân công trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

04/11/2019
Top