UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 123

Bộ Pháp điển điện tử

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bộ Pháp điển điện tử

10/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1075/STP-VB

hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

08/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1227/STP-VB

công bố danh mục văn bàn hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

công bố danh mục văn bàn hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

09/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4468/STC-HCSN

V/v triển khai thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017

09/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2713/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các Sở, ban, ngành của tỉnh đang quản lý, sử dụng năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các Sở, ban, ngành của tỉnh đang quản lý, sử dụng năm 2017

09/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2702/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

09/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1216 /STP-BTTP

tham mưu văn bản trả lời cử tri.

tham mưu văn bản trả lời cử tri.

09/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6923/KH-UBND

Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

09/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6870/KH-UBND

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2528/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2528/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 6856/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

09/21/2017
Top