UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 8610/UBND-VX

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

11/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8581/KH-UBND

Tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Tổ chức Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

11/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8639/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Phan Thiết

11/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8492/KH-UBND (BCĐ)

Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8438/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ và công tác quản lý thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2018.

KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ và công tác quản lý thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2018.

11/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8409/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.

11/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

10/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 08/2013/TT-TTCP

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

10/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8153/KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2017

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2017

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8169/PA-PCTT

Phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi xảy ra thiên tai, sự cố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi xảy ra thiên tai, sự cố

10/31/2017
Top