UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 9892/KH-UBND (BTC)

Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền, đua thúng và Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền, đua thúng và Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 thành phố Phan Thiết

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8648/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

12/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8668/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu liện quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2010 thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu liện quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2010 thành phố Phan Thiết.

12/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 9202/UBND-CCHC

Vê việc đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2017.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Vê việc đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2017.

11/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 9180/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018)

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2018, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018)

11/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8232/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Phan Thiết

11/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8224/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết

11/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8971/UBND-KT

V/v triển khai ứng phó với cơn Bão số 14.

V/v triển khai ứng phó với cơn Bão số 14.

11/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7646/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp kinh phí bổ sung chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc cấp kinh phí bổ sung chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017

11/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8781/KH-UBND

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017)

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017)

11/14/2017
Top