UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 8409/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.

11/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

10/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 08/2013/TT-TTCP

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

10/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8153/KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2017

Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2017

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8169/PA-PCTT

Phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi xảy ra thiên tai, sự cố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi xảy ra thiên tai, sự cố

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8170/PA-PCTT

Phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8172/PA-PCTT

Phương án kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền, neo đậu tàu thuyền

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền, neo đậu tàu thuyền

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8171/PA-PCTT

Phương án hoạt động thông tin phục vụ chỉ huy và tuyên truyền Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án hoạt động thông tin phục vụ chỉ huy và tuyên truyền Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8173/PA-PCTT

Phương án đảm bảo sơ cấp cứu, y tế trước, trong và xử lý phòng dịch sau khi xảy ta thiên tai

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án đảm bảo sơ cấp cứu, y tế trước, trong và xử lý phòng dịch sau khi xảy ta thiên tai

10/31/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8168/PA-PCTT

Phương án sơ tán các điểm dân cư khi có thiên tai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án sơ tán các điểm dân cư khi có thiên tai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/31/2017
Top