UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 10013/UBND-KT

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

triển khai ứng phó với cơn Bảo số 16 (Tembin)

12/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị Quyết HĐND thành phố Phan Thiết

12/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 53/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017

12/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 33/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

09/29/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 9906/BC-UBND

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8679/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Chạy vượt Đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Chạy vượt Đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8678/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Đua thuyền, thúng Mừng Đảng - Mừng Mậu Tuất năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải Đua thuyền, thúng Mừng Đảng - Mừng Mậu Tuất năm 2018

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 9892/KH-UBND (BTC)

Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền, đua thúng và Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền, đua thúng và Giải chạy vượt đồi cát Mũi Né Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 thành phố Phan Thiết

12/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8648/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

12/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8668/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu liện quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2010 thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sỡ dữ liệu liện quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2010 thành phố Phan Thiết.

12/18/2017
Top