UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 7774/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn thành phố

10/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7879/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020

10/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7733/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

10/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7678/KH-UBND

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018

10/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7681/KH-UBND

Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7659/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Du lịch Xanh" nhân kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Du lịch Xanh" nhân kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

10/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7641/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2017)

10/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7434-KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021

10/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3094/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

08/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3991/UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

10/09/2017
Top