UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Các văn bản liên quan về Phê duyệt đồ án Quy hoạch

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Các văn bản liên quan về Phê duyệt đồ án Quy hoạch Số 754-TB/VPTU

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về điều chỉnh mục tiêu sử dụng khu đất quy hoạch khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về điều chỉnh mục tiêu sử dụng khu đất quy hoạch khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh

06/28/2019
Các văn bản liên quan về Phê duyệt đồ án Quy hoạch Kèm CV số 1908

Sơ đồ điều chỉnh khu hành chính tập trung của tỉnh

Sơ đồ điều chỉnh khu hành chính tập trung của tỉnh

06/15/2018
Các văn bản liên quan về Phê duyệt đồ án Quy hoạch Số: 1935 /QĐ-UBND

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực dự án 5 (Công viên Hùng Vương)

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực dự án 5 (Công viên Hùng Vương)

07/13/2019
Các văn bản liên quan về Phê duyệt đồ án Quy hoạch Số 3307/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu 4 phường Đức Nghĩa - Đức Thắng - Lạc Đạo - Đức Long thành phố Phan Thiết

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu 4 phường Đức Nghĩa - Đức Thắng - Lạc Đạo - Đức Long thành phố Phan Thiết

04/23/2018
Top