UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 • Banner 7
 • Banner 8
 • Banner 2
 • Banner 4
 • Banner 9
 • Banner 5
 • Banner 1
Hôm nay,

Phường, xã

 • XÃ THIỆN NGHIỆP THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/22/2018 13 Đã xem

  Xã Thiện Nghiệp tách ra từ xã Hàm Tiến năm 2002, là một xã vùng ven của thành phố Phan Thiết, nằm về phía đông, cách trung tâm thành phố 20 km ...

 • XÃ TIẾN LỢI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/22/2018 12 Đã xem

  Xã Tiến Lợi cửa ngõ phía nam. Năm 1979 xã Tiến Lợi được tách ra từ một phần của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và một phần của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

 • XÃ PHONG NẪM THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/19/2018 7 Đã xem

  Là một xã ven đô cách trung tâm thành phố Phan Thiết 1,5km về phía Bắc và Tây Bắc, có quốc lộ 1A đi qua.

 • XÃ THIỆN NGHIỆP THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/22/2018 13 Đã xem

  Xã Thiện Nghiệp tách ra từ xã Hàm Tiến năm 2002, là một xã vùng ven của thành phố Phan Thiết, nằm về phía đông, cách trung tâm thành phố 20 km ...

 • XÃ TIẾN LỢI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/22/2018 12 Đã xem

  Xã Tiến Lợi cửa ngõ phía nam. Năm 1979 xã Tiến Lợi được tách ra từ một phần của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và một phần của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

 • XÃ PHONG NẪM THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  1/19/2018 7 Đã xem

  Là một xã ven đô cách trung tâm thành phố Phan Thiết 1,5km về phía Bắc và Tây Bắc, có quốc lộ 1A đi qua.

Top